Back

Wat is de FastForward50?

De urgentie voor innovatie in de zorg wordt steeds groter.

FF50’s zijn kortcyclische projecten waarin probleem, gedrag en behoefte voorop staan.

Actiegericht ga je met 50 mensen in 50 dagen kijken of de eerste aannames over een gesteld probleem correct zijn.

Binnen een FF50 ligt de nadruk op:

– Acceptatie, gedrag en ervaring van de belanghebbenden

– Het leren van het probleem zodat je oplossingsrichting helder wordt.

Door middel van een helder stappenplan start je de FF50. 

De stappen zijn:

  1. Probleemdefinitie
  2. Welke rollen hebben invloed op het probleem?
  3. Gewenste opgedane kennis na 50 dagen?
  4. Keuze voor 50 mensen
  5. Opstellen van aannames per rol. 

We begeleiden je tijdens het hele proces, zodat je het zelf onder de knie krijgt.
 

This website stores cookies on your computer. Cookie Policy