Back

Hoe kunnen we… inzichtelijk maken of deelnemers aan een GLI vaker slaapproblemen hebben?

Opzet FF50

We onderzoeken of deelnemers aan de gecombineerde leefstijl interventie (GLI) vaak ook een (onbehandelde) slaapstoornis hebben. 

De uitkomst
Uit onze steekproef in één wijk in Utrecht blijkt dat het aantal mensen met een slaapprobleem onder GLI-deelnemers 50% is. Gemiddeld heeft 20 tot 30% van alle volwassenen last van slapeloosheid. Het betreft hier dus een duidelijk verschil. (Chronische) vermoeidheid maakt afvallen en gezonder leven extra moeilijk. Als een GLI-deelnemer een slaapprobleem heeft, dan willen we dat er ook een slaapbehandeling gestart kan worden, waardoor de effectiviteit van het GLI-programma mogelijk hoger wordt. Vaak is er een wachttijd voordat mensen kunnen beginnen met een GLI-programma. Door bij aanmelding direct te kijken naar een mogelijk slaapprobleem, kan deze behandeling mogelijk wel alvast opgestart worden.  

Wat leren we van deze FF50?

Of GLI-deelnemers vaker een slaapprobleem hebben dan de gemiddelde prevalentie onder alle Nederlanders.

Aanpak FF50

  • Vragenlijst bij intake
    We vragen vijf GLI-aanbieders om deelnemers bij de intake te vragen of zij een gevalideerde slaapvragenlijst willen invullen.
  • Beoordeling
    De vragenlijsten worden beoordeeld door twee huisartsen. De data laten een gemiddelde uitkomst zien. We kijken of dit hoger is dan het landelijk gemiddelde als het gaat om mensen met een slaapprobleem.
  • Vervolg
    Als de uitkomsten daartoe aanleiding geven, verkennen we mogelijke routes om GLI-deelnemers met slaapproblemen een slaapbehandeling in de eerstelijnszorg aan te bieden.
Redactie
Redactie
https://www.ff50.nl

This website stores cookies on your computer. Cookie Policy