Back

#HebJijDatOok

Hoe kunnen we… resultaatgerichter vernieuwen?

Eén van de onderdelen van je innovatievermogen is je inzicht in de wenselijkheid van vernieuwing. Waar zitten cliënten en medewerkers vandaag op te wachten? Door de focus te leggen op kleine dagelijkse verbeteringen merken we dat mensen gerichter meedenken over wat er beter kan. En daardoor sneller resultaat boeken. Voor bestuurders is het prettig om een duidelijk beeld te hebben van de dagelijkse drempels voor medewerkers die ze hinderen. Als deze dagelijkse irritaties weggenomen worden komt er meer denktijd vrij.

Hoe breng je dat in beeld?

#HebJijDatOok maakt gebruik van het verbeelden van een probleem. Door een poster te maken met daarop een korte quote én de invloed die het heeft kunnen mensen makkelijker “Ja! Dat heb ik ook” of “Nee, dat heb ik niet” antwoorden. Bijvoorbeeld:

Een medewerker gaf aan dat ze soms de kamer van een cliënt uitliep omdat de geurtjes haar écht hinderden om haar werk goed uit te voeren. We hebben hier een poster voor gemaakt en deze aan de binnenkant van de personeelskamer gehangen. Met als resultaat dat binnen drie weken de collega’s met behulp van stickers aan konden geven of ze dit ook als probleem zagen. De resultaten zijn duidelijk en tijdens het teamoverleg werd er besloten om op zoek te gaan naar een oplossing.

Deze werd gevonden in de vorm van discrete menthol-neuspluggen. Na een experiment volgens de FastForward50-methode gaf 95% van de testers aan dat ze graag zouden willen dat dit tot hun standaard werkuitrusting zou moeten behoren. De organisatie ging daar in mee.

Het resultaat is dat elk teamoverleg een andere poster met een ander probleem wordt besproken. Elke vier weken wordt er geluisterd, gezocht, geëxperimenteerd en het werkplezier verhoogd.

This website stores cookies on your computer. Cookie Policy